Omgevingsvergunning - verleend

Omgevingsvergunning - verleend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen volgens artikel 2.1, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn verleend:

Archief