Zwarteweg 6 6023 AL Budel-Schoot

Zwarteweg 6 6023 AL Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 07-11-2018.

Plaatsen tijdelijke woonunit, dossiernr. OV 18142, ingekomen op: 18-10-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.