Zitterd 10 6027 NP Soerendonk

Zitterd 10 6027 NP Soerendonk

Dit item is verlopen op 23-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 16-11-2019
Einde bezwaartermijn: 16-11-2019
Datum beschikking: 02-10-2019

Ontheffing van gebruik, dossiernr. OV 19124

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.