Zitterd 10 6027 NP Soerendonk

Zitterd 10 6027 NP Soerendonk

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Ontheffing van gebruik, dossiernr. OV19124, ingekomen op 11-7-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.