In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Zijwegen van de Doc. A. Philipsweg perceel A 2433 Weert, Maarheezerveldweg perceel M 1748 Weert, Maarheezerveldweg perceel AB Nederweert en Maarheezergrensweg perceel Budel K 956 Cranendonck

Zijwegen van de Doc. A. Philipsweg perceel A 2433 Weert, Maarheezerveldweg perceel M 1748 Weert, Maarheezerveldweg perceel AB Nederweert en Maarheezergrensweg perceel Budel K 956 Cranendonck

Dit item is verlopen op 20-04-2016.

Plaatsen van wildroosters in de weg, 29 maart 2016
Zijwegen van de Doctor Anton Philipsweg perceel A 2433 te Weert, Maarheezerveldweg perceel M 1748 te Weert, Maarheezerveldweg perceel AB te Nederweert en Maarheezergrensweg perceel Budel K 956 te Cranendonck

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden.

Indien gedurende de bezwarentermijn bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank tevens een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Deze stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven.