Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Hanendijk te Budel

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst Hanendijk te Budel

Dit item is verlopen op 10-02-2016.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 10-02-2016
Einde bezwaartermijn: 10-02-2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat, gedurende een termijn van zes weken ingaande op donderdag 31 december 2015 (tot en met 10 februari 2016) de zakelijke beschrijving van anterieure overeenkomst inzake het realiseren van een zestal levensloop bestendige woningen met bijbehorende voorzieningen van openbaar nu aan de Hanendijk te Budel, kadastraal bekend Gemeente Budel, sectie F, nummer 4290 voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel (conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening).