Wolfswinkel 3 6021 ED Budel

Wolfswinkel 3 6021 ED Budel

Dit item is verlopen op 21-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 18-09-2019
Einde bezwaartermijn: 18-09-2019
Datum beschikking: 06-08-2019

Plaatsen tijdelijke woonunit, dossiernr. OV 19060

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde omgevingsvergunning, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de vergunning aan aanvrager is verzonden. Een van rechtswege verleende vergunning, treedt niet eerder in werking dan na afloop van de bezwarentermijn, of nadat er op bezwaar is beslist.