Willem II straat 9 6021 EA Budel

Willem II straat 9 6021 EA Budel

Dit item is verlopen op 02-10-2019.

Wijzigen voorgevel, dossiernr. OV 19154, ingekomen op 16-9-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.