Willem de Zwijgerstraat ong. Budel (Kadastraal BDL 02 F 5484)

Willem de Zwijgerstraat ong. Budel (Kadastraal BDL 02 F 5484)

Dit item is verlopen op 05-06-2019.

Kappen boom, dossiernr. OV 19079, ingekomen op 16-5-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.