Willem de Zwijgerstraat 27b 6021 HK Budel

Willem de Zwijgerstraat 27b 6021 HK Budel

Dit item is verlopen op 19-10-2016.

Kappen 3 berken en 3 coniferen, OV 20162126, 29-9-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.