Willem-Alexanderlaan 31 6026 BN Maarheeze

Willem-Alexanderlaan 31 6026 BN Maarheeze

Dit item is verlopen op 04-01-2017.

Kappen boom, OV 20162180, ingekomen op 20-12-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.