Willem-Alexanderlaan 15 6026 BN Maarheeze

Willem-Alexanderlaan 15 6026 BN Maarheeze

Dit item is verlopen op 31-07-2019.

Vergroten woonhuis, dossiernr. OV19130, ingekomen op 18-7-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.