Weth. van Hunselstraat 13 6021 KD Budel

Weth. van Hunselstraat 13 6021 KD Budel

Dit item is verlopen op 16-11-2016.

Brandveilig gebruik, OV 20162141, 1-11-2016

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.