Weth. Lammersplantsoen ong. (kadastraal BDL D 5170)

Weth. Lammersplantsoen ong. (kadastraal BDL D 5170)

Dit item is verlopen op 19-04-2017.

Kandelaberen bomen, OV 20172072, ingekomen op 03-04-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.