Voorterdijk 6021RX Budel

Voorterdijk 6021RX Budel

Dit item is verlopen op 09-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 09-05-2019
Einde bezwaartermijn: 09-05-2019
Datum beschikking: 27-03-2019

Paasvuur, 20-04-2019, APV/BW 19039

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.