Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Voorontwerpbestemmingsplan ‘De Neerlanden II’

Voorontwerpbestemmingsplan ‘De Neerlanden II’

Dit item is verlopen op 26-07-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat gedurende een termijn van zes weken ingaande op woensdag 12 juni 2019 (tot en met 10 juli 2019) het voorontwerp bestemmingsplan ‘De Neerlanden II’ voor iedereen ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5023-VOO1.

Het bestemmingsplan maakt het woningbouwproject De Neerlanden II mogelijk, bestaande uit 80 tot 100 woningen. Kijk voor meer informatie over het woningbouwproject op www.cranendonck.nl/neerlanden.

Reacties

Op het voorontwerpbestemmingsplan kan iedereen gedurende voorgenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.

Waarvoor een reactie indienen?

In een bestemmingplan is vastgelegd hoe een perceel gebruikt mag worden en of er gebouwd mag worden. De gemeente heeft een gebiedsvisie opgesteld waarin het woningbouwproject verder vormgegeven is. Middels het bestemmingsplan wordt deze ontwikkeling mogelijk gemaakt. Heeft u hier een aanvulling op, of bent u het niet eens bent met de mogelijkheden van een perceel of gebouw, dan kunt u daar een inspraakreactie voor indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Hierbij dient u aan te geven waarom het anders opgenomen moet worden in het bestemmingsplan.

Inloopmoment

Een inloopmoment over dit voorontwerp bestemmingsplan vindt plaats op donderdag 20 juni 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Smeltkroes in Maarheeze. U kunt hiervoor een tijdstip vooraf reserveren via telefoonnummer 14-0495. Ook kunt u zonder afspraak binnen lopen. U kunt altijd contact met gemeente de opnemen voor vragen of een afspraak.