In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Samen mee naar de A2’

Dit item is verlopen op 29-06-2019.

Van 15 mei tot en met 26 juni 2019 ligt gedurende zes weken het voorontwerp bestemmingsplan “Samen mee naar de A2” ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Ook is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5019-VO01.

Het project ‘Samen mee naar de A2’ is geïnitieerd door de bewoners van Maarheeze en Sterksel. Bewoners ervaren overlast van vracht- en sluipverkeer afkomstig van de A2 en bedrijventerreinen ’t Cijnsgoed. Dit vrachtverkeer rijdt in de huidige situatie altijd door de kernen heen. Het doel van het project is om het vrachtverkeer om Maarheeze heen te leiden richting de A2 via een aantrekkelijke ontsluitingsvariant.

Uit verschillende varianten is door een haalbaarheidsstudie te doen, één variant gekozen. In deze variant worden de bestaande wegen Sterkselseweg, Grote Bleek en D’Aasdonken deels verbreed. Die verbreding is niet mogelijk op basis van het huidige bestemmingsplan. Daarom is een herziening van het bestemmingsplan nodig.

Inspraakreactie
Heeft u een aanvulling op of bent u het niet eens met het voorontwerp bestemmingsplan? Dan kunt u binnen de termijn van zes weken een schriftelijke of mondelinge inspraakreactie geven. Meer informatie hierover en de verdere procedure staat ook op elders op deze website. 

Inloopmoment

Op dinsdag 28 mei van 19.00 tot 20.00 uur kunt u in de Smeltkroes in Maarheeze terecht met uw vragen. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Heeft dat uw voorkeur, dan kunt u voor het inloopmoment ook vooraf een tijdstip reserveren via telefoonnummer 14 0495.