Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’

Dit item is verlopen op 27-04-2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat gedurende een termijn van zes weken ingaande op donderdag 17 maart 2016 (tot en met 27 april 2016) het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kom Soerendonk’ voor eenieder ter inzage ligt bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens is het plan te raadplegen via http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPSRD6012-VO01. Het voorontwerp bestemmingsplan betreft een actualisatie van verschillende bestemmingsplannen binnen de kom van Soerendonk.

Inloopmomenten

Wellicht heeft u vragen over dit plan. We organiseren daarom twee inloopmomenten: op donderdag 31 maart van 16.00 tot 19.00 uur in Den Donk en op dinsdag 5 april, tussen 9.00 en 16.00 uur in het gemeentehuis. U kunt voor beide momenten een tijdstip reserveren via telefoonnummer 14-0495. Ook kunt u zonder afspraak binnen lopen.

Reacties

Op het voorontwerp bestemmingsplan kunt u gedurende bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2090, 6020 AB Budel. Een mondelinge reactie kunt u indienen bij de balie van het gemeentehuis.