In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Voorontwerp bestemmingsplan 'Budel en Budel-Dorplein'

Voorontwerp bestemmingsplan 'Budel en Budel-Dorplein'

Dit item is verlopen op 12-12-2020.

Vanaf 29 oktober 2020 tot en met 9 december 2020 kunt u het voorontwerp bestemmingsplan ‘Budel en Budel-Dorplein’ inzien. U kunt het plan online inzien. Het identificatienummer is NL.IMRO.1706.BPBDLBDO8004-VO01. U kunt ook zoeken op een adres in één van beide kernen.

Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie van de bestemmingsplannen voor beide kernen Budel en Dorplein. Hierbij worden enkele kleine ontwikkelingen meegenomen. Meer informatie hierover vindt u in de toelichting van het bestemmingsplan.

Voorontwerp

Het bestemmingsplan betreft een ‘voorontwerp’. Dat betekent dat het nog een concept is. Pas bij het ‘ontwerp’ start de juridische procedure officieel. Dit ontwerp bestemmingsplan volgt later. Wij adviseren u om u aan te melden bij de attenderingsservice van de overheid, zodat u automatisch alle berichten over uw buurt ontvangt.

Inspraakreacties

Op het voorontwerp bestemmingsplan kan iedereen tijdens bovengenoemde termijn zowel schriftelijk als mondeling een reactie geven. Een schriftelijke inspraakreactie regelt u eenvoudig online. Op onze gemeentelijke website vindt u de bestemmingplannen in procedure terug. Het adres voor een schriftelijke reactie per post: College van B&W, behandelend ambtenaar V. Herzberg, Postbus 2090, 6020AB Budel.

Digitaal het plan bekijken

Wij adviseren u het bestemmingsplan digitaal in te zien. Heeft u hulp nodig bij het digitaal raadplegen of heeft u vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met de behandelende ambtenaar Viola Herzberg.  

Contact via e-mail heeft de voorkeur. Voor telefonisch contact kunt u bellen met de balie van het gemeentehuis 14 0495. Op het gemeentehuis ligt een papieren exemplaar van dit bestemmingsplan ter inzage. Maak een afspraak als u de papieren versie wilt inzien.