Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Voorbereidingsbesluit wonen

Voorbereidingsbesluit wonen

Dit item is verlopen op 06-11-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 17 september 2019 een voorbereidingsbesluit, als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, heeft genomen een bestemmingsplan voor te bereiden voor het gehele grondgebied van de gemeente Cranendonck, uitgezonderd de gronden die behoren tot het plangebied van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld op 8 december 2009).

Het voorbereidingsbesluit wonen is genomen teneinde te voorkomen dat woningen zonder vergunning gebruikt kunnen worden voor kamergewijze bewoning. U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.1706.VOBB8003-VOBB.

De gemeente Cranendonck heeft niet de intentie kamergewijze bewoning te verbieden. Zij wil grip op het kamergewijze van woningen. Het instellen van een voorbereidingsbesluit betreft een voorbereidingshandeling om binnen één jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, waarin de visie van de gemeenteraad met betrekking tot flexwonen expliciet wordt verwerkt. Tot die tijd is het wijzigen van gebruik als kamerverhuur slechts mogelijk met een omgevingsvergunning.

Het besluit treedt in werking op dinsdag 24 september 2019. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld.