Voorbereidingsbesluit ongewenste vormen van detailhandel

Voorbereidingsbesluit ongewenste vormen van detailhandel

Dit item is verlopen op 27-11-2017.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 17 oktober 2017 een voorbereidingsbesluit heeft genomen (artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening) om een bestemmingsplan voor te bereiden voor onderstaande kadastrale percelen in de gemeente Cranendonck, om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen:

 • BDL02 sectie C nummers 3271 en 2074
 • BDL02 sectie C nummer 2827
 • BDL02 sectie F nummer 5092 en 5093
 • BDL02 sectie A nummers 2942, 2872 en 2883
 • BDL02 sectie K nummer 1083
 • BDL02 sectie C nummer 2383.

Daarnaast wordt op grond van artikel 3.7, lid 4, het besluit genomen te verbieden het gebruik van de aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen.

Ontwerpbestemmingsplan volgt binnen een jaar
De gemeente Cranendonck heeft nooit de intentie gehad, of de indruk willen wekken, om binnen de gemeente grootschalige detailhandel en supermarkten te faciliteren op locaties die geen specifieke aanduiding daarvoor hebben. Bij het instellen van een voorbereidingsbesluit gaat het om een voorbereidingshandeling binnen één jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, waarin de visie van de gemeenteraad met betrekking tot supermarkten en grootschalige detailhandel expliciet wordt verwerkt.

Stukken inzien
U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.1706.VOBB8002-VOBB.
Het besluit treedt direct na bekendmaking in werking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck maken bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 17 oktober 2017 een voorbereidingsbesluit heeft genomen (artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening) om een bestemmingsplan voor te bereiden voor onderstaande kadastrale percelen in de gemeente Cranendonck, om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen:

 • BDL02 sectie C nummers 3271 en 2074
 • BDL02 sectie C nummer 2827
 • BDL02 sectie F nummer 5092 en 5093
 • BDL02 sectie A nummers 2942, 2872 en 2883
 • BDL02 sectie K nummer 1083
 • BDL02 sectie C nummer 2383.

Daarnaast wordt op grond van artikel 3.7, lid 4, het besluit genomen te verbieden het gebruik van de aangewezen gronden en bouwwerken te wijzigen.

Ontwerpbestemmingsplan volgt binnen een jaar
De gemeente Cranendonck heeft nooit de intentie gehad, of de indruk willen wekken, om binnen de gemeente grootschalige detailhandel en supermarkten te faciliteren op locaties die geen specifieke aanduiding daarvoor hebben. Bij het instellen van een voorbereidingsbesluit gaat het om een voorbereidingshandeling binnen één jaar een ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, waarin de visie van de gemeenteraad met betrekking tot supermarkten en grootschalige detailhandel expliciet wordt verwerkt.

Stukken inzien
U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer NL.IMRO.1706.VOBB8002-VOBB.
Het besluit treedt direct na bekendmaking in werking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan tegen het voorbereidingsbesluit geen bezwaar en beroep worden ingesteld.