Vogelsplein 5 t/m 27 (oneven) 6023 BM in Budel-Schoot

Vogelsplein 5 t/m 27 (oneven) 6023 BM in Budel-Schoot

Dit item is verlopen op 27-02-2019.

Gevel- en dakverbetering 12 woningen, dossiernr. OV 19020, ingekomen op 14-2-2019

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.