Vogelsberg 33 6026 EC Maarheeze

Vogelsberg 33 6026 EC Maarheeze

Dit item is verlopen op 17-05-2017.

Verbouwen woonhuis, OV 20172084, ingekomen op 25-4-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.