Vogelsberg 2 6026 ED Maarheeze

Vogelsberg 2 6026 ED Maarheeze

Dit item is verlopen op 28-06-2017.

Vergroten woonhuis, OV 20172118, ingekomen op 12-06-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.