Vogelsberg 17 6027 EC Maarheeze

Vogelsberg 17 6027 EC Maarheeze

Dit item is verlopen op 21-11-2018.

Verbouwen bestaande schuur tot mantelzorgwoning, dossiernr. OV 18150, ingekomen op 5-11-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.