Vlassloot Soerendonk

Vlassloot Soerendonk

Dit item is verlopen op 17-08-2016.

M1 20140011, Maatwerkvoorschrift behorende bij melding besluit lozen buiten inrichtingen ME20140011

De verleende omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Cranendonck (www.cranendonck.nl). Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) die menen door dit besluit rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen binnen zes weken na de dag dat het besluit bekend is gemaakt aan de aanvrager, bij ons college een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.