Violierstraat 17 6026 VH Maarheeze

Violierstraat 17 6026 VH Maarheeze

Dit item is verlopen op 14-08-2019.

Oprichten fietsenstalling, dossiernr. OV 19136, ingekomen op 1-8-2019.

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.