In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Verlengen geldigheid bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota 2016

Verlengen geldigheid bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota 2016

Burgemeester en wethouder van gemeente Cranendonck hebben op dinsdag 15 december 2020 besloten om de geldigheid van de bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota 2016 te verlengen tot 1 maart 2022.

Bodemkwaliteitskaart

Het Besluit Bodemkwaliteit is het wettelijke kader voor het toepassen van grond en baggerspecie in de bodem. Gemeenten hebben de mogelijkheid om eigen beleid te formuleren en dit vast te leggen in een zogenaamde bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota. Met behulp van de bodemkwaliteitskaart kunnen verwerkers zelf de kwaliteit van de bodem opzoeken en bepalen of ze grond mogen verplaatsen. Zowel de bodemkwaliteitskaart als bodembeheernota hebben een geldigheidsduur van 5 jaar met een mogelijkheid om dit te verlengen.

Door de huidige bodembeheernota en bodemkwaliteitskaart te verlengen blijven de regels hetzelfde tot de gemeenteraad een nieuwe beheernota en bodemkwaliteitskaart heeft vastgesteld. Dit geeft de gemeente de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren en voor te sorteren op de veranderingen op het gebied van bodem in de omgevingswet. Het is wenselijk dat deze veranderingen en de mogelijke doorwerking in de bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota zorgvuldig worden meegenomen.

Geldigheidsduur

De bodemkwaliteitskaart en bodembeheernota zijn op 2 februari 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Met de verlening blijven de huidige kaart en nota van kracht tot 1 maart 2022.

Inwerkingtreding en inzage

De nieuwe geldigheidsduur treedt in werking op 1 dag na de publicatie. De bodemkwaliteitskaart en bijbehorende bodembeheernota liggen gedurende 6 weken na publicatiedatum ter inzage op het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis beperkt open. Bel voor een afspraak met 14-0495 of bekijk de stukken digitaal.

Beroep

Het verlengen van de geldigheidsduur van de bodemkwaliteitskaart en bijbehorende bodembeheernota kan beschouwd worden als een besluit van algemene strekking en een algemeen verbindend voorschrift. Dit betekent dat dit besluit niet vatbaar is voor bezwaar en/of beroep.