Verkeersbesluit verlagen maximum snelheid buiten de bebouwde kom Koenraadtweg en Hugten in Maarheeze

Verkeersbesluit verlagen maximum snelheid buiten de bebouwde kom Koenraadtweg en Hugten in Maarheeze

Dit item is verlopen op 16-10-2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het instellen van een maximum snelheid van 60 km/u op de Koenraadtweg en Hugten in Maarheeze door plaatsing van bord A1 (A01-60zb) en A2 (A02-60ze) uit het RVV1990 (ref.nr. 1273270D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 september 2020 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken 6 weken (tot en met 13 oktober) inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495. 

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit en heeft u hierop destijds een zienswijze ingediend? Dan kunt u uw beroep binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking indienen bij de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:

  • uw naam en het adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;
  • waarom u het beroepschrift indient.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). U kunt het verzoek om voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.