Verkeersbesluit twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Rasplein Budel

Verkeersbesluit twee parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen Rasplein Budel

Dit item is verlopen op 19-03-2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht, brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan het Rasplein te Budel door plaatsing van de borden E1000 (E08o) met onderborden OB20 en OB504 uit het RVV1990.

U kunt het verkeersbesluit en de bijbehorende tekening onderaan deze pagina downloaden. De stukken liggen vanaf 28 januari 2021 ook zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck. Maak voor uw bezoek aan het gemeentehuis een afspraak door te bellen naar 14-0495. 

Publicatie

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 28 januari 2021 kunnen belanghebbenden binnen zes weken het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit en heeft u hierop destijds een zienswijze ingediend? Dan kunt u uw beroep binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking indienen bij de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:

  • uw naam en het adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;
  • waarom u het beroepschrift indient.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.