Verkeersbesluit Parkeerverbod Hoortweg en zijstraten te Budel Dorplein

Verkeersbesluit Parkeerverbod Hoortweg en zijstraten te Budel Dorplein

Dit item is verlopen op 27-06-2018.

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om een parkeerverbod aan de Hoortweg en zijstraten te Budel Dorplein in te stellen (ref.nr. 819123). De stukken liggen vanaf 20 juni 2018 voor 6 weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis of zijn hieronder in te zien. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. De ingebrachte reacties betrekken wij vervolgens betrekken bij onze definitieve beslissing. Degenen die reageren krijgen van dit besluit bovendien mededeling, via een soortgelijke openbare kennisgeving als deze.