Verkeersbesluit invalide parkeerplaats Puttenstraat Maarheeze ingetrokken

Verkeersbesluit invalide parkeerplaats Puttenstraat Maarheeze ingetrokken

Dit item is verlopen op 22-06-2016.

Het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck heeft op 29 maart 2016 besloten om het verkeersbesluit 15617, invalide parkeerplaats Puttenstraat 32 te Maarheeze, in te trekken.

Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het intrekken van bovenstaand besluit, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van Cranendonck binnen zes weken na de dag waarop de intrekking van het verkeersbesluit in de Staatscourant is gepubliceerd.