In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Klaterspeelweg Maarheeze

Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Klaterspeelweg Maarheeze

Verkeersbesluit 1347595D

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck;

gelet op artikel 3:11, 3:12 en 3:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

brengen ter kennis:

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van eenrichtingsverkeer voor al het verkeer van maandag t/m vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur, uitgezonderd (brom)fietsers in de Klaterspeelweg te Maarheeze.

De stukken liggen vanaf 1 april 2021 zes weken ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis van de gemeente Cranendonck.

Publicatie

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 1 april 2021 kunnen belanghebbenden binnen zes weken het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Op verzoek wordt binnen deze termijn van 6 weken - kosteloos - een mondelinge toelichting verstrekt. Tegen vergoeding van de (leges)kosten kan men een afschrift van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit en heeft u hierop destijds een zienswijze ingediend? Dan kunt u uw beroep binnen 6 weken na de dag van deze bekendmaking indienen bij de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). U verstuurt het beroepschrift per post vóór het einde van de termijn. Bij de rechtbank moet het vóór de einde van de termijn zijn bezorgd. U ondertekent het beroepschrift dat ten minste het volgende bevat:

  • uw naam en het adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift verstuurt;
  • een omschrijving van het besluit waartegen uw beroepschrift is gericht;
  • waarom u het beroepschrift indient.

Ook moet u zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt kunnen overleggen.

Let op!

Het indienen van een beroepschrift stelt het uitvoeren van het besluit niet uit. Vindt u dat er niet gewacht kan worden op de beslissing op het ingediende beroep? Vraag dan een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.