Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Budel

Verkeersbesluit aanwijzen parkeerplaats als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Budel

Dit item is verlopen op 30-08-2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot het aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in de Graafschap Hornelaan te Budel (ref.nr. 1159665D).

Vanaf de bekendmaking van het besluit in de Staatscourant op 9 juli 2020 kunnen belanghebbenden het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken (t/m 20 augustus 2020) inzien op de website van de gemeente of bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar telefoonnummer 14-0495.