Vaststellingsbesluit bestemmingplan ‘’Oude Boom 5 te Maarheeze’ gedeeltelijk vernietigd

Vaststellingsbesluit bestemmingplan ‘’Oude Boom 5 te Maarheeze’ gedeeltelijk vernietigd

Dit item is verlopen op 28-04-2016.

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van Cranendonck maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Oude Boom 5 te Maarheeze’ NL.IMRO.1706.BPMHZ5002-VAS1 gedeeltelijk vernietigd is. De gemeenteraad van Cranendonck had het bestemmingsplan op 10 maart 2015 gewijzigd vastgesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 17 februari 2016 uitspraak gedaan (zaaknummer 201504632/1/R3) en het bestemmingsplan is daarmee op één onderdeel vernietigd. De bouwhoogte van de twee te realiseren woningen aan de Oude Boom 5 is verlaagd van 8 meter naar 7 meter.

  1. De Raad van State heeft in zijn uitspraak de gemeenteraad opgedragen om binnen vier weken de uitspraak te verwerken. Met de versie van het bestemmingsplan, is uitvoering gegeven aan deze uitspraak. Het bestemmingsplan is vanaf 17 maart 2016 raadpleegbaar.

Het IDNnummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1706.BPMHZ5002-VAS2.

De uitspraak van de Raad van State en het gedeeltelijk onherroepelijke bestemmingsplan is vanaf 17 maart  2016 digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en deze website: