Vaststelling Structuurvisie Landelijke Klasse, uitvoeringsparagraaf 2019 en instelling van het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit

Vaststelling Structuurvisie Landelijke Klasse, uitvoeringsparagraaf 2019 en instelling van het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit

Dit item is verlopen op 21-02-2019.

De nieuwe uitvoeringsparagraaf 2019 van de Structuurvisie is op 13 november 2018 als onderdeel van de begroting 2019 vastgesteld. In deze paragraaf staan de prioritaire projecten die de gemeente de komende jaren wenst te realiseren. Dit om uitvoering te geven aan de Structuurvisie Landelijke Klasse.
Daarnaast is op 18 december 2018 het Fonds Ruimtelijke Kwaliteit ingesteld. Hiermee stelt de gemeente extra geld beschikbaar om de projecten uit de uitvoeringsparagraaf te realiseren.