In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Vaststellen bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer PFAS

Vaststellen bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer PFAS

Burgemeester en wethouders van gemeente Cranendonck hebben op dinsdag 15 december 2020 de bodemkwaliteitskaart PFAS met bijbehorende Nota bodembeheer PFAS vastgesteld. Hiermee is het makkelijker om grond en bagger te verplaatsen en te gebruiken zonder dat de gezondheidsrisico’s toenemen en de bodemkwaliteit verslechtert.

Bodemkwaliteitskaart PFAS

Met behulp van de bodemkwaliteitskaart PFAS kunnen verwerkers zelf de kwaliteit van de bodem voor PFAS-stoffen opzoeken en bepalen of ze grond mogen verplaatsen. Afhankelijk van de zone op de bodemkwaliteitskaart kan grond binnen dezelfde zone verplaatst en gebruikt worden. Voor grond uit andere zones gelden andere normen.

Inwerkingtreding

De bodemkwaliteitskaart treedt één dag na publicatie van het besluit in werking.

Inzage

U kunt bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS downloaden. De stukken liggen ook 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. In verband met de coronamaatregelen is het gemeentehuis beperkt open. Bel voor een afspraak met 14-0495 of bekijk de stukken digitaal via onze website.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze kenbaar maken.