Vastgesteld wijzigingsplan Bosch 15, Budel

Vastgesteld wijzigingsplan Bosch 15, Budel

Dit item is verlopen op 23-10-2019.

Het wijzigingsplan ‘Bosch 15 te Budel’ is op 16 juli door het college vastgesteld. U kunt dit plan vanaf 12 september gedurende zes weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. Het plan is ook te vinden op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.WPBG3064-VAS1).

Het wijzigingsplan heeft betrekking op de wijziging van de bestemming ‘bedrijf – niet agrarisch’ met bijbehorende bedrijfswoning naar de bestemming ‘wonen’ aan de Bosch 15 te Budel.

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met het plan kunt u bij de Raad van State beroep indienen. Beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn gedaan.

Wanneer gaat het bestemmingplan in werking?

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking nadat de periode om beroep in te dienen is afgelopen (meestal zes weken). Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kunt u in deze periode van beroep een zogenaamd “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u binnen dezelfde termijn ook beroep heeft ingesteld.

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingsplan: https://www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_43590/product/bestemmingsplan-aanpassen_171.html