Vastgesteld Damoclesbeleid Cranendonck 2020

Vastgesteld Damoclesbeleid Cranendonck 2020

Dit item is verlopen op 28-02-2020.

Op 14 januari 2020 heeft de burgemeester van Cranendonck een beleidsregel vastgesteld betreffende zijn bevoegdheid om panden te sluiten op basis van artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid). Hieronder kunt u de nieuwe ‘Beleidsregel voor de bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet 2020’ downloaden. De beleidsregel treedt per 20 januari 2020 in werking en vervangt de ‘’Beleidsregel bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid 2015)’’ van 7 juli 2015. Aanleiding van de nieuwe beleidsregel is actualisatie van het Damoclesbeleid. Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar of beroep indienen.