Coronavirus en dienstverlening gemeente Cranendonck

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Cranendonck, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening.

Aangepaste openingstijden
Er gelden beperktere openingstijden van het gemeentehuis. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn gaan door en er is geen vrije inloop mogelijk. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken (via 14-0495). Meer hierover

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig? Ga hiervoor naar de homepage en kies voor 'online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Voor ondernemers

Ga naar Updates coronavirus voor het meest recente nieuws over het Coronavirus en ga naar het Coronavirus Ondernemersloket voor alle informatie voor ondernemers.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Vastgesteld bestemmingsplan Meemortel ong. Budel

Vastgesteld bestemmingsplan Meemortel ong. Budel

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Het bestemmingsplan ‘Meemortel ong. Budel’ is op 17 september 2019 gewijzigd vastgesteld. U kunt deze plannen vanaf 9 oktober 2019 gedurende zes weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen zijn ook te vinden op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer: NL.IMRO.1706.BPBG3063-VAS1).

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van één ruimte-voor-ruimte-woning aan de Meemortel ong. (tussen 29 en 35) te Budel mogelijk.

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met het plan kunt u bij de Raad van State beroep indienen. Beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn gedaan.

Wanneer gaat het bestemmingplan in werking?

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking nadat de periode om beroep in te dienen is afgelopen (meestal zes weken). Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kunt u in deze periode van beroep een zogenaamd “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u binnen dezelfde termijn ook beroep heeft ingesteld.

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingsplan: https://www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_43590/product/bestemmingsplan-aanpassen_171.html