Vastgesteld bestemmingsplan Meemortel ong. Budel

Vastgesteld bestemmingsplan Meemortel ong. Budel

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Het bestemmingsplan ‘Meemortel ong. Budel’ is op 17 september 2019 gewijzigd vastgesteld. U kunt deze plannen vanaf 9 oktober 2019 gedurende zes weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen zijn ook te vinden op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer: NL.IMRO.1706.BPBG3063-VAS1).

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van één ruimte-voor-ruimte-woning aan de Meemortel ong. (tussen 29 en 35) te Budel mogelijk.

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met het plan kunt u bij de Raad van State beroep indienen. Beroep kan uitsluitend worden ingediend door:

  1. belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen.
  3. belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn gedaan.

Wanneer gaat het bestemmingplan in werking?

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking nadat de periode om beroep in te dienen is afgelopen (meestal zes weken). Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt, kunt u in deze periode van beroep een zogenaamd “verzoek om voorlopige voorziening” indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u binnen dezelfde termijn ook beroep heeft ingesteld.

Meer informatie over het wijzigen van een bestemmingsplan: https://www.cranendonck.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_43590/product/bestemmingsplan-aanpassen_171.html