Vastgesteld bestemmingsplan 'De Neerlanden ong. (naast nummer 10) te Maarheeze'

Vastgesteld bestemmingsplan 'De Neerlanden ong. (naast nummer 10) te Maarheeze'

Dit item is verlopen op 08-03-2019.

Het bestemmingsplan 'De Neerlanden ong. (naast nummer 10) te Maarheeze' is op 18 december 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. U kunt dit plan vanaf 24 januari 2019 gedurende zes weken inzien bij de receptie van het gemeentehuis. De plannen zijn ook te vinden op http://1706.ropubliceer.nl/ en www.ruimtelijkeplannen.nl (met identificatienummer NL.IMRO.1706.BPMHZ5020-VAS1).

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 1 grondgebonden zorggeschikte woningen mogelijk aan de Neerlanden te Maarheeze tussen nummer 6 en 10. 

Beroep indienen

Als u het niet eens bent met het plan kunt u bij de Raad van State beroep indienen. Beroep kan uitsluitend worden ingediend door: 

  1. Belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad.
  2. Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. 
  3. Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn gedaan. 

Wanneer gaat het bestemmingsplan in werking?

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking nadat de periode om beroep in te dienen is afgelopen (meestal zes weken). Om te voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt kunt u in deze periode van beroep een zogenaamd "verzoek van voorlopige voorziening" indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen als u binnen dezelfde termijn ook beroep heeft ingesteld. 

Klik hier voor meer informatie over het wijzigen van een bestemmingsplan.