Van Sevenbornlaan 1 6027 RP Soerendonk

Van Sevenbornlaan 1 6027 RP Soerendonk

Dit item is verlopen op 26-07-2017.

Wijziging situatie, 20172127, ingekomen op 9-7-2017

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.