Van Egmondlaan 6 6027 RM Soerendonk

Van Egmondlaan 6 6027 RM Soerendonk

Dit item is verlopen op 30-05-2018.

Bouwen bijgebouw, dossiernr. OV 18037

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.