Valkenlaan 40 6026 SE Maarheeze

Valkenlaan 40 6026 SE Maarheeze

Dit item is verlopen op 19-09-2018.

Wijzigen garagedeuren in kozijnen, dossiernr. OV 18122, ingekomen op 05-09-2018

Het betreft hier de kennisgeving van ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage. De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal worden verlengd met 6 weken.