In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Ulkedonken 2a 6026RP Maarheeze

Ulkedonken 2a 6026RP Maarheeze

Dit item is verlopen op 07-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Einde reactietermijn: 07-05-2019
Einde bezwaartermijn: 07-05-2019
Datum beschikking: 25-03-2019

Koeiendans, 07-04-2019, APV/BW 19110

Gemeente Cranendonck publiceert alleen aanvragen voor grotere evenementenvergunningen waarbij bijvoorbeeld sprake is van geluidsontheffing of verkeersmaatregelen.

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders (artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht). Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Na het indienen van een bezwaarschrift kunt u, als (gelet op de betrokken belangen) er sprake is van spoed, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant (sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). U kunt ook digitaal het verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de behandeling van een voorlopige voorziening wordt griffierecht in rekening gebracht.

Meer informatie of online bezwaar indienen