Toom 22 6021 RT Budel

Toom 22 6021 RT Budel

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

Verbouwing boerderij dossiernr. OV 19106.

Tegen dit verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend.