Toom 12 en 14 6021 RT Budel

Toom 12 en 14 6021 RT Budel

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Plaatsen schutting, dossiernr. OV 19002, ingekomen op 6-12-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.