Theo Stevenslaan 32 6024 RC Budel-Dorplein

Theo Stevenslaan 32 6024 RC Budel-Dorplein

Dit item is verlopen op 12-12-2018.

Aanpassing buitenportaal, dossiernr. OV 18160, ingekomen op 21-11-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.