't Winkel 17e 6027 NT Soerendonk

't Winkel 17e 6027 NT Soerendonk

Dit item is verlopen op 14-11-2018.

Kappen 4 eiken, dossiernr. OV 18147, ingekomen op 26-10-2018

Het betreft hier de kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet formeel gereageerd worden. De plannen liggen niet ter inzage.
De aanvraag wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. De beslistermijn voor deze procedure bedraagt maximaal 8 weken en kan eenmaal verlengd worden met 6 weken.