‘t Straatje in Budel Schoot

‘t Straatje in Budel Schoot

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 september besloten tot het afsluiten van ‘t Straatje in Budel Schoot voor verkeer uitgezonderd (brom)fietsers.

Vanaf donderdag 21 september 2017 wordt het besluit bekendgemaakt in de Staatscourant en kunnen belanghebbende het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken inzien bij de publieksbalie van het gemeentehuis.